FAKTORI KOJI DOVODE DO PADA POSLOVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

Authors

  • Slobodan Pešević

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307289P

Abstract

Bez analize faktora, koji dovode do pada poslovne aktivnosti,nema ni uspešne sanacije. Krizu preduzeća rasvetljavamo iz svih uglova, posebno sebaveći uzrocima i simptomima. Ako ne znamo šta je krizu izazvalo, ni mere sanacijeneće biti valjane. Nekada se treba baviti uzrocima, a nekada simptomima krize, mada jeteško, vrlo često, napraviti razliku između uzroka i simptoma.Faktori koji dovode do pada poslovne aktivnosti preduzeća su eksterni iinterni i isti opredeljuju dalji tok sanacije. Interni uzroci krize su obično i glavni„krivci“ za loše poslovanje preduzeća. U literaturi se smatra da je globalni odnosizmeđu broja internih i eksternih uzroka krize u preduzeću 2:1 u korist internih uzroka,kod nas, zbog određenih specifičnosti taj odnos bi bio u korist eksternih faktora.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци