УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Authors

  • Светлана Терзић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307305T

Abstract

Јавно-приватно партнерство представља облик финансирањајавних потреба који се у посљедње вријеме интензивније користи. Указује сереална потреба за ефикаснији развој инфраструктуре у Републици Српској,применом јавно-приватног партнерства. Ефикасно коришћење пројеката јавно-приватног партнерства је кључни услов за раст и одрживи развој.У раду се посебна пажња поклања разматрању јавно-приватног партне-рства, његовом развоју, предностима и недостацима овог модела, те концесијамакао детерминанти јавно-приватног партнерства.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци