MEĐUNARODNO PRAVNA ZAŠTITA MOČVARNIH STANIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Authors

  • Dara Crnić-Babić
  • Olja Pušić-Babić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307328C

Abstract

Zaštiti i unapređenju okoline u Bosni i Hercegovini pridaje se sveveća pažnja, s obzirom na evropske standarde u ovoj oblasti, koje kroz pravnuregulativu usklađuje i ispunjava kao potencijalna članica Evropske unije. Istovremeno,kao potpisnica niza međunarodnih konvencija (Konvencija o zaštiti životnog okoliša,Konvencija o biološkoj raznolikosti, Konvencija o zaštiti vlažnih staništa, Konvencija ozaštiti ozonskog omotača i sl.), Bosna i Hercegovina preuzela je obaveze ispunjavanjauslova koji zahtijevaju sistemski rad na pravnoj regulativi u ovoj oblasti. Kad je riječ ozaštiti i očuvanju prirode vlažnih staništa po tzv. Ramsarskoj konvenciji (lokalitetiBardača, Hutovo blato i Livanjsko polje), otišlo se najdalje.Projekat restauracije i rehabilitacije močvarnog regiona Bardača ima za ciljizgradnju kapaciteta za racionalno korištenje močvare i svih mehanizama ekološkezaštite, putem resornih ministarstava, kako bi se sačuvao ovaj vrijedan i rijedak prirodnilaboratorij za naučno-istraživački rad i proučavanje mikroekološkog sistema flore ifaune. Parkovi prirode Hutovo blato i Livanjsko polje afirmativni su primjeri odnosačovjeka prema životnom okolišu prema međunarodnim standardima.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци