GARDNEROVA TEORIJA VIŠESTRUKE INTELIGENCIJE I NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Authors

  • Dragana Moro

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1307334M

Abstract

Svrha ovog rada je definirati i istražiti teoriju višestruke inteligencijei ponuditi prijedloge koji uključuju ideje za nastavne sate i razredne aktivnosti, kaošto su upotreba računalne tehnologije, kreativnog pisanja i drugih koje pomažunastavnicima u implementaciji teorije višestruke inteligencije u učionici. Pravilnomimplementacijom navedene teorije i podučavanjem sadržaja koji predstavljaju izazov zasve učenike, kao i određenih stilova učenja, učenici će biti u mogućnosti: Postati neovisni, izgraditi samopoštovanje, odgovornost i vlastite ciljeve, Razviti vještine suradnje, Demonstrirati usvojene rukovodstvene vještine, Pokazati i dokazati sposobnost multimodalnog rada (kroz upotrebu višestrukeinteligencije) pri izradi školskih izvješća, multimedijalnih projekata, kao idrugih složenijih zadataka.Teorija višestruke inteligencije drži da inteligencija nije posebna osobinaljudskog uma, kao što se vjeruje, nego da je svako ljudsko biće obdareno s nekolikovrsta inteligencije, od kojih se svaka može njegovati i razvijati na različite načine.Prema Gardneru, postoji sedam osnovnih inteligencija koje se mogu povezatis njihovim neurološkim podlogama: verbalno/lingvistička inteligencija (osjetljivost naizgovorene i napisane riječi i sposobnost usvajanja jezika), logičko/matematičkainteligencija (sposobnost analiziranja problema logički i znanstveno), glazbenainteligencija (vještina izvedbe, skladanja i razumijevanja glazbe), tjelesno/kinestetičkainteligencija (najbolji primjer ovog tipa inteligencije su plesači, umjetnici i kirurzi),vizualno/prostorna inteligencija (specifična za pilote, grafičke dizajnere i arhitekte),interpersonalna inteligencija (talenat za razumijevanje i odnose prema drugim ljudima),intrapersonalna inteligencija (sposobnost razumijevanja samog sebe) i naturalistička(razumijevanje prirode).Izazov je pronaći načine pomoću kojih bi se razvila svaka inteligencijapojedinačno i uvesti različite načine učenja koji odgovaraju svakoj osobi pojedinačno.Kvalitativno istraživanje prikazano u ovom radu predstavlja početni korak u davanjuposebne prilike učenicima, kako bi sami otkrili svoje vlastite mogućnosti i inteligencije koje posjeduju. U slučaju ispitanika iz ove studije, njihova najizraženija inteligencijaopćenito je tjelesno/kinestetička inteligencija. Iako rezultati studije upućuju napostojanje višestrukih vještina, stavova i ponašanja, trebalo bi se napraviti daljnjeistraživanje kako bi se utvrdilo hoće li ove vještine postojati i dalje tijekom školovanja.

Published

2013-10-01

Issue

Section

Чланци