СОЦИЈАЛНА ОБИЉЕЖЈА КРИМИНОГЕНЕ ИНФИЦИРАНОСТИ УЧЕНИКА

Authors

  • Небојша M. Мацановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408272M

Abstract

Све већа дезоријентација друштва и поремећен систем вриједности погодују настанку криминогене инфицираности њених грађана, која је све индикативнија код младих. Ријеч је о комплексној појави која је присутна у свим друштвеним системима, али свакако да је израженија и присутнија у неразвијеним земљама и земљама у транзицији. Због тога ћемо у овом раду појави криминогене инфицираности посветити посебну пажњу, како бисмо расвијетлили овај све присутнији поремећај у понашању младих. Циљ рада, као и самог истраживања био је да идентификујемо колико је заправо појава крими-ногене инфицираности код младих присутна у нашем друштву, као и да утврдимо социјална обиљежја криминогене инфицираности. Желећи да се бавимо криминогеном инфицираношћу, њеним карактеристикама, узроцима и посљедицама, ми заправо покушавамо пронаћи могућност да помогнемо друштву у превенцији ове појаве.

Published

2021-07-06

Issue

Section

Чланци