KONSENSUALNA (KONSOCIJALNA) DEMOKRATIJA U SLOŽENIM DRŽAVAMA

Authors

  • Milovan Milutinović

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408040M

Abstract

Demokratija podrazumijeva vladavinu sa saglasnošću birača nad kojima se vlada odnosno vladavinu većine koja poštuje prava manjine. Ona je u osnovi participacija i konkurencija različitih subjekata pri izboru političkih predstavnika za obavljanje javnih funkcija ali i njihova odgovornost onima koji su ih izabrali.
Podjela vlasti kod većinskog modela demokratije koncentrisana je u rukama
parlamentarne većine a kod konsensualnog modela postoji dijeljenje vlasti. Proizlazi da je razlika u tome što se u konsensualnoj demokratiji vlast rasuta između političkih aktera koji djeluju zajedno u okviru istih političkih institucija.
Konsensualna demokratija je dopuna pluralističkog modela karakterističnog za složena društva prema nacionalnom, regionalnom, religioznom i svakom drugom obilježju gdje postoji potreba za predstavljanjem različitih interesa. Bosna i Hercegovina je kao složena državna zajednica prikladna za razvijanje konsensualnog modela demokratije jer pruža zaštitu manjina, nacionalnih i drugih interesa i obezbjeđuje ravnomjernu podjelu vlasti na sve subjekte društva.

Published

2021-07-06

Issue

Section

Чланци