OPTIMIZACIJA ZALIHA ZA VIŠE PROIZVODA

Authors

  • Branka Marković
  • Marinko Markić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408175M

Abstract

Cilj optimizacije zaliha u preduzećima korištenjem modela zaliha je da se pruži što veća pomoć za utvrđivanje optimalne zalihe. U savremenom privređivanju problemi zaliha postoje sve značajniji. Zalihe, ma na kom mjestu nastajale, u proizvodnom ciklusu za preduzeće predstavljaju veliki trošak. Efikasno upravljanje zalihama može dovesti do velikih finansijskih ušteda. Kako mjeriti
upravljanje zalihama (ažurnost zaliha)? Koji su osnovni troškovi u upravljanju zalihama i šta sve treba uraditi da bi proizvodnja bila rentabilna uz neprestano smanjivanje zaliha? Da bi odgovorili na pitanja, potrebno je odrediti kategorije koje nam mogu
pomoći u određivanju optimalnog odnosa troškova i prodaje. Ovaj problem se javlja dvojako: kao problem zaliha sirovine i kao problem zaliha gotovih proizvoda.
Zbog prirode problema nije moguće formulisati jedan opšti model zaliha koji bi obuhvatio sve moguće slučajeve. Metodološki aspekt optimizacije zaliha dat je u vidu većeg broja modela, od kojih svaki rješava specifična pitanja u vezi optimizacije zaliha. Opšta formulacija problema može se izraziti na način: odrediti obim zaliha tako da odgovarajući troškovi budu minimalni.
U ovom radu razmotrit ćemo samo jedan model optimizacije zaliha.

Published

2021-07-07

Issue

Section

Чланци