ЛОКАЛНИ ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Authors

  • Борис Кујунџић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408110K

Abstract

У медијском простору Босне и Херцеговине данас је заступљен двојни модел радио-дифузије, јавни и приватни (комерцијални). Изражена масовност локалне радио-дифузије представља прелазни феномен транзиционог периода, у којем се отварају бројна питања економске, техничке и програмске одрживости, посебно локалних РТВ станица. Задовољавање потреба публике, поштивање општих регулаторних обавеза, креирање програма, ефективан рад управљачких структура и односи са оснивачима ових станица, као и појава нових технолошких платформи, представљају изазове за осмишљен приступ креирању јавне медијске политике у БиХ. Овај текст даје основне назнаке тренутног стања локалне радио-дифузије у БиХ и њихове друштвене функције, са снажнијим нагласком на испуњавање регулаторних и програмских стандарда емитовања, и у основи наглашава претпоставке за могући модел развоја овог дијела медијског сектора.

Published

2021-07-07

Issue

Section

Чланци