POJAM I OBLICI MATERIJALNIH NAGRADA I NJIHOVA ULOGA U POSLOVANJU ORGANIZACIJE

Authors

  • Tatjana Vidaković

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408293V

Abstract

Smatra se da je sistem nagrađivanja u savremenim uslovima poslovanja jedan od kritičnih faktora koji doprinosi uspjehu organizacije. Pravedno utvrđena plata jedan je od najjačih pokretača posla. Za zaposlene pravedan sistem nagrađivanja pruža veću motivaciju i snažniji podsticaj u izvršenju preuzetih obaveza i zadataka, dok za organizaciju to znači mogućnost da se privuku i zadrže zaposleni odgovarajućih vještina i sposobnosti. S ciljem da se uskladi ostvarenje različitih individualnih potreba
zaposlenih, s jedne, i utvrđenih ciljeva organizacije, s druge strane, danas se primjenjuju različiti programi materijalnog nagrađivanja. Ovi programi predstavljaju različitu kombinaciju materijalnih nagrada - stimulacija, bonusa i beneficija, koju
zaposleni ostvaruju po osnovu doprinosa i rada u određenoj organizaciji. S obzirom na važnost koju učinkovita strategija materijalnog nagrađivanja imau ostvarenju poslovnog uspjeha organizacije, cilj ovog rada je da objasni prirodu platne strukture i da pregled osnovnih oblika materijalnih nagrada.

Published

2021-07-09

Issue

Section

Чланци