SUVERENO KOMUNICIRANJE

Authors

  • Novak A. Popović
  • Milovan Milutinović

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408334S

Abstract

Ova zanimljiva dvodijelna knjiga, dva već renomirana аutora, napisana na 159 strana, u 15 poglavlja i više od šezdeset knjižnih bibliografskih jedinica, već na samom početku ističe značaj „individualnog komunikativnog suvereniteta“ i objašnjava sasvim novu komunikacijsku paradigmu kroz „pravo na komuniciranje i slobodan protok informacija“, što je u tranzicijskim zemljama, kao što je i BiH retroaktivno operacionalizirano kroz Zakon o slobodi pristupa informacijama u javnim institucijama (ZOSPI) na
internom, te kroz utvrđivanje međunarodnog komunikacijskog subjektiviteta novonastalih država, ne eksternom međunarodnom planu (Stanje u međunarodnom komuniciranju; Zahtevi za ravnopravno međunarodno komuniciranje; Razvoj prava na komuniciranje i slobodan protok informacija).

Published

2021-07-12

Issue

Section

Чланци