OBRAZOVNI PROFILI ZA NOVA ZANIMANJA

Authors

  • Jordan Aleksić
  • Nevena Božić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408228A

Abstract

Raskorak koji se javlja između obrazovnih profila i tzv. tržišta rada govori da je neophodno radikalno reformisati linearni obrazovni sistem i otvoriti nove horizonte budućim generacijama. Ključ obrazovanja mladih treba da predstavlja sticanje
spektra veština i sposobnosti (intelektualnih, komunikacijskih, organizacionih, praktičnih i istraživačkih), radi integralnog osposobljavanja za svet života rada. Freelancer je sve češće opredeljenje mladih ljudi, koji su samostalnim radom i adekvatnim sposobnostima, ali i praktičnom primenom znanja sebi omogućili samozapošljavanje, kreativno angažovanje i slobodu stvaranja. Pitanje: Koliko su nove generacije edukovane i osposobljene za inovaciju i invenciju-intuiciju?

Published

2021-07-12

Issue

Section

Чланци