TEORIJA IGARA I LINEARNO PROGRAMIRANJE

Authors

  • Marinko Markić
  • Branka Marković

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408180M

Abstract

Teorija igara predstavlja uopšteno razmatranje problema igara. Pojava teorije igara tek sa pojavom linearnog programiranja će dobiti na značenju, jer tek tada dolazi do aktualizacije ove teorije. Tada je pokazano da se svaki linearni program sa odgovarajućim dualnim problemom može svesti na jedan specijalan slučaj igre. Poznato je da se specijalni slučaj „igre dva lica sa rezultatima nula“ mogu svesti na problem linearnog programiranja.

Published

2021-07-12

Issue

Section

Чланци