FACEBOOK I NJEGOV UTICAJ NA KREIRANJE SREDSTAVA ZA AKTIVIZAM VIRTUALNE JAVNOSTI U GLOBALNOM KOMUNIKACIJSKOM PROSTORU

Authors

  • Besim Spahić
  • Maja Nožica

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408093S

Abstract

Razvoj informacionih tehnologija, stvaranje kompjuterskih mreža, a posebno „mreže svih mreža“ - Interneta, omogućili su novi način komuniciranja, koji karakterizira interaktivnost, kao differentia speciffica novih u odnosu na tradicionalne medije masovnog komuniciranja. Kao što je primijetio John Quaterman: „Jedan od razloga za popularnost kompjuterskog medija komuniciranja, jest upravo taj, što ljude spaja, povezuje direktno, bez posredstva uspostavljenih birokratskih hijerarhija. Ovo je za neke ljude izvor novih briga.“

Published

2021-07-12

Issue

Section

Чланци