СОЦИОЛОГИЈА, КРИМИНАЛ И ДЕВИЈАНТНО ПОНАШАЊЕ МЛАДИХ

Authors

  • Слободан Наградић

DOI:

https://doi.org/10.7251/SVR1408251N

Abstract

У раду се промишља и теоријски елаборише феномен омладине, прије свега у Републици Српској, истражује етиологија њеног неповољног актуелног друштвеног положаја, њена социјална маргинализација, политичка апстиненција, али и идентификују неколики потенцијали њеног еманципаторског дјеловања у надолазећем периоду. Аутор је дескриписао
неколико социјалних фактора који негативно дјелују на статус омладине у транзиционим промјенама изложеној Републици Српској, а посебан фокус својих разматрања усмјерио је ка одређеним садржајима и формама социјалних девијација, посебно акцентујући криминал. Аутор ове социолошке елаборације, које чине важан заокрет у постулирању истраживања криминала у Републици Српској, БиХ и њима сличним друштвима, поставља тезу да ће се о криминалу и учешћу појединих групација омладине у њему више сазнати уколико се (у)питамо о криминалу стари(ји)х, него ако се и даље држимо стереотипне премисе да су млади узрок и генератор криминала.

Published

2021-07-12

Issue

Section

Чланци