KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ĆELIJA I TKIVA U REPUBLICI SRBIJI

Veljko TURANJANIN, Milica KOLAKOVIĆ-BOJOVIĆ

Апстракт


Autori u radu objašnjavaju krivičnopravnu zaštitu ćelija i tkiva u zakonodavstvu Republike Srbije. Zakonom o transplantaciji ćelija i tkiva predviđena su tri krivična djela. Međutim, već na osnovu prvog pogleda jasno je da je za uzor propisivanja ovih krivičnih djela poslužilo krivično djelo trgovine ljudima, što je i opravdano i logično, s obzirom na osnovne međunarodne pravne akte, čijom ratifikacijom je bilo nužno propisati nova krivična djela. Stoga je krivično djelo trgovine ljudima propisano u Krivičnom zakoniku Srbije, dok su krivična djela kojima se štite organi, ćelije i tkiva, propisani u sporednom krivičnom zakonodavstvu, tačnije u spomenutom Zakonu u transplantaciji ćelija i tkiva i Zakonu o transplantaciji organa. Pored uvodnih i završnih razmatranja, autori rad dijele u tri cjeline, pri čemu je u svakom dijelu objašnjeno po jedno krivično krivično djelo.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/APDN1901067T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Fakultetski naučni časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ izlazi od 2019. godine, (ISSN 2637-2177 (Print); ISSN 2637-2193 (Online); UDK 34. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.06/053-14/2018-6, od 11.06.2018. godine, časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ upisan je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 689.
Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.