Контакт часописа

Главни контакт

Оливер Антић
Е-пошта: pravni@teol.net

Помоћни контакт

Димитрије Ћеранић
Е-пошта: dimitrijeceranic@yahoo.com