Геометријски садржаји у настави математике нижих разреда основне школе

Сњежана Јовичић

Апстракт


Потреба за разумијевањем геометрије у савременом свијету је пожељна, управо због тога
настава математике, треба прво наставницима, а затим и ученицима да обезбиједи квалитетна знања
из области геометрије. Мастер рад под насловом „ Геометријски садржаји у настави математике
нижих разреда основне школе“ се састоји из четири дијела. У првом дијелу је представљено уопште
о геометрији као науци и о томе како је настала, у другом дијелу су наведене теорије когнитивног
развоја о настави геометрије и то: Геометријске парадигме К. Хоудмент и А. Кузниака, наведене
парадигме су упоређене и суочене са Ван Хиеле-овим приступом геометрији, затим Теорија Ефраима
Фишбеина о фигуралним концептима и Дувалов когнитивни модел геометријског мишљења. У
трећем дијелу представљени су геометријски садржаји у настави геометрије нижих разреда.
Наведени су сви геометријски садржаји по разредима, који се изучавају по актуелном Наставном
плану и програму у Републици Српској, списак свих Наставних тема и јединица, затим очекивани
исходи и смјернице наставницима. У наведеним поглављима представљени су и неки од примјера из
уџбеника за ниже разреде, о томе на који начин су презентовани неки садржаји, на примјер када је
ријеч о томе како се ученици упознају са појмом праве, правоугаоника и слично. Да проблеми које
ученици имају у настави геометрије заиста и постоје, представљено је у поглављу четири, гдје су
наведени резултати екстерног тестирања ученика из математике 2015/2016. школске године, са
посебним освртом на геометрију. Затим су наведени и разлози због којих ученици, али и наставници
мисле да са усвајањем геометрјских садржаја постоји проблем, те су дате и неке смјернице
наставницима које би им могле користити у реализацији наставних садржаја из геометрије.

Пуни текст:

PDF

Референце


Antonini, S. & Mariotti, M.A. (2008). Indirect proof: what is specific to this way of proving. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 40(3), 401-412.

Bishop, A. J. (1983). Space and geometry. In R. Lesh and M. Landau (Eds.) Acquisition of Mathematics Concepts And Processes, (pp. 175-203), New York: Academic press.

Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. A Grouws, (ed.). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, (pp. 420-464) , New York: Macmillan.

Cooper, A. М. & Baturo, А. (1999). Equals, operations and variables. Proceedings of 24thconference of the mathematics Education Research group of Australasia (MERGA), 177-184.

Hitt, F. (2002). Representations and Mathematics Visualization. North American Chapter of IGPME.

Mexico: Cinvestav-IPN.

Jones, K. (1998). Theoretical Frameworks for the Learning of Geometrical Reasoning, Proceedings of

the British Society for Research into Learning Mathematics, 18(1&2), 29-34.

Куртума, Ј. и Марковић, З. (2013). Компаративна анализа Наставног плана и програма

математике за трећи разред. ИМО - Истраживање математичког образовања, Вол V, Bрој 9, 23-42.

Laborde, C. Do the pupils learn and what do they learn in a computer based environment. The case of

Cabri-Geometre. Technology in mathematics teaching (TMT 93): A bridge between teaching and

learning. In Jaworski, B (Ed.) Conference proceedings. Computertechnologie im Mathematikunterricht - eine Bruecke zwischen Unterrichten und Lernen. (p p. 39-52). Birmingham

Univ. UK, ISBN: 0-7044-134493

Lehrer, R., Jenkins, M. & Osana, H. (1998). Longitudinal study in children's reasoning about space

and geometry. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing

understanding of geometry and space (pp. 137-167). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Lemonidis, C. (1993). Influence of the typical representation on the behaviour of the student.

Examples from geometry. Presentation at the 4ο Panhellenic Congress Psychological Research,

HPS, Thessaloniki, May 27-30, 1993

Linchevski, L. (1995). Algbera with numbers and arithmetic with letters: A definition of pre-algebra.

Journal of Mathematical Behavior, 14(1), 113-120.

Липовац, Д. (2012). Математика за други разред основне школе. Источно Сарајево: Завод за

уџбенике и наставна средства.

Липовац, Д. (2012). Математика за трећи разред основне школе. Источно Сарајево: Завод за

уџбенике и наставна средства.

Липовац, Д. (2012). Математика за четврти разред основне школе. Источно Сарајево: Завод

за уџбенике и наставна средства.

Липовац, Д. (2012). Математика за пети разред основне школе. Источно Сарајево: Завод за

уџбенике и наставна средства.

Maier, S. & Benz, C. (2013). Selecting shapes –how to children identify familiar shapes in two

different educational settings. Proceeding of CERME 8, Working group 13. Turkey: Antalya.

Mariotti, M. A. (1995). Images and Concepts in Geometrical Reasoning. Exploiting Mental Imagery

with Computers in Mathematics Education. Berlin: Springer.

Mariotti M.A. & Fischbein, E. (1997). Defining in classroom activities. Educational Studies in

Mathematics, 34, 219-24.

Mariotti, M.A. & Antonini, S. (2006). Reasoning in an absurd world: difficulties with proof by

contradiction. Proc. of the 30th PME Conference, v.2, 65-72. Czech Republic> Prague.

Марковић. З. (2013). Проблеми наставе геометрије приликом усвајања основних геометријских

појмова у нижим разредима основне школе.

Наставни план и програм за основну школу, Министарство просвјете и културе Републике

Српске

Ohlsson, S. (1993) Abstract schemas. Educational Psychology, 28, 51-66.

Pieron, H. (1957): Vocabulaire de la psihologie, PUF, Paris.

Romano, D. A. (2009). O geometrijskom mišljenju. Nastava matematike, LIV (2-3), 1-11.

Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematics conceptions: Reflections on processes and objects

as different sides of some coin. Educational Studies in Mathematics, 22, 1-36.

Shepard, R. N. (1978). Externalization of mental images and the act of creation, in B.S. Randhawa and

W. E. Coffman (eds.), Visual Learning, Thinking and Communication. (pp 133-403), Academic Press.

New York.

Shepard, R. N. & Cooper, L. A. (1982). Mental Images and Their Transformations. MIT Press. MA:

Cambridge.

Van Hiele, P.M. (1986). Structure and insight. A theory of Mathematics Education. Academic Press

USA: Orlando.

Власновић, Х. (2014). Разумијевање геометријских појмова и развитак геометријског мишљења

ученика нижих разреда према Ван Хиелеовој теорији. Школски вјесник, 63, 37-5.

Weyl, H. (1995). Topology and abstract algebra as two roads of mathematical comprehension. Amer.

Math.Monthly, 102(5), 453-460.


Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.