HACCP plan kao dio sistema upravljanja bezbjednošću hrane u proizvodnji fermentisanih proizvoda od mlijeka

Danica Savanović, Brane Novaković, Danijela Močević

Апстракт


U ovom radu autori su razvili i implementirali HACCP plan za proces proizvodnje
fermentisanih proizvoda od mlijeka, što je prikazano na primjeru jogurta. Analiza
opasnosti je obuhvatila 241 opasnost, od čega je moguće 99 opasnosti
eliminisati, odnosno spriječiti njihovu pojavu, blagovremenim preduzimanjem
preventivnih mjera. HACCP sistem je neophodno primijeniti za otklanjanje svega
11 identifikovanih opasnosti. U prikazanom modelu, identifikovano je pet CCP, od
čega tri za biološke i po jedna hemijske i fizičke opasnosti.
Tokom višegodišnje praktične primjene razvijeni HACCP sistem je pokazao
prednosti primjene u odnosu na druge sisteme za osiguranje bezbjednosti hrane:
efikasnost, jednostavnost i niska cijena primjene.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/JEPM1709015S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Cilj časopisa je prezentacija i diskusija rezultata koji su neposredno vezani za teorijske, inženjerske i menadžerske aspekte, kako u hemijskoj i procesnoj industriji, prehrambenoj industriji, tako i u metalurgiji, građevinarstvu i industriji, kao i tema iz oblasti zaštite životne sredine. Ovom prilikom pozivamo autore sa univerziteta, istraživačkih centara i industrije da uzmu učešće u narednim brojevima ovog časopisa.

The Journal aims to publish complete and reliable source of information on the discoveries and current developments in the form of original scientific papers, preliminary (short) communications, review papers, professional papers, etc. in all areas of the field, making them freely available through online open access without any restrictions or any other subscriptions to researchers worldwide.

Journal of Engineering & Processing Management
Karakaj 34a, 75 400 Zvornik
Republic of Srpska, Bosnia & Herzegovina
+ 387(56) 261 072
+ 387(56) 260 190
jepm@tfzv.ues.rs.ba
www.jepm.tfzv.ues.rs.ba