КУЛТУРА СЈЕЋАЊА И ОСМИШЉАВАЊЕ СВИЈЕТА

Богомир Ђукић

Апстракт


Да ли је сјећање, као што је говорио Жан Пол Сартр, једини рај из којег не можемо бити прогнани, или је оно својеврсно призивање фантазмичних ду-хова, како је истицао Бела Балаш? Можда је оно одлика тромих успорених духова, како је вјеровао Шатобријан, јер представља ''непожељни пртљаг'' што људе оптерећује и прави их још тромијима но што им то по природи при-пада? Нама се, међутим, чини да је оно, гледано посебно у свјетлу актуел-них деструктивних процеса савременог свијета, нешто неупоредиво више и драгоцјеније. Да је феномен памћења/сјећања од прворазредне важности за човјека свједочи већ Платон који у расвјетљавању проблема философског сазнања и полазећи од идеје о бесмртности и преегзистенцији душе и њеног сељења, развија привидно чудну теорију anamnesisa, односно сјећања или присјећања онога што је душа гледала прије њеног уласка у човјеково тије-ло пред рођење, дакле, ријеч је о њеном потпуном подсјећању и присјећању на оно вјечно вријеме и нематеријални, духовни простор, у којем је она бивствовала заједно са бесмртним боговима, па је тим памћењем/сјећањем на свој првобитни дом она истински увиђала и сазнавала, а насупрот лаж-ним чулним привидима, вјечни свијет апсолутних, правих истина о правди и љепоти, јер је потпуно преображена, умом просвјетљена и просвијећена. Исто тако Хегел, који философију одређује као вријеме обухваћено и об-ликовано мислима, исту посредно налази као сјећање што мисли/проми-шља на линији феноменологије духа и свијести, а да не говоримо о истори-цима и умјетницима, посебно о писцима, који су своја дјела исписивали из памћења и кроз сјећање, попут Марсела Пруста, што је читав властити опус именовао карактеристичним насловом У трагању за изгубљеним временом.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118121D

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545