КУЛТУРА ПАМЋЕЊА, КАО ПРЕДУСЛОВ НАСТАЈАЊА И ОПСТАЈАЊА ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Владимир Умељић

Апстракт


Култура памћења је неопходни предуслов егзистенције културе и цивилизације човечанства. Њеним есенцијалним елементима припадају и историјски споменици, који међутим морају да буду морално-етички утемељени и научно образложени/оправдани, да почивају на историјској истини.
Култура памћења чува читав искуствени (= дидактички) фундус исто-рије и образложава индивидуелни и социјални идентитет људи, а историј-ски споменици би требало уз то да буду препознати и акцептирани као мостови разумевања између различито (национално, религиозно, итд.) детерминисаних заједница.
Уколико, међутим, дође до конструисања тзв. контрафактичке историје, што по правилу чине тзв. договорне нације, онда ти потенцијални мосто-ви неминовно постају бункери, бедеми и ровови завађених око конститу-тивног духовног власништва.
Овде ће се та проблематика тематизовати на примеру Мехмед-паше Со-коловића.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/KN0118132U

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наcљеђа Републике Српске
Вука Караџића 4 /VI
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51 247 419 
Факс: +387 (0)51 247 545