О НЕКИМ АСПЕКТИМА ЕНГЛЕСКОГ У СРПСКОМ

Весна Цвијетиновић

Апстракт


Рад се бави разматрањем позитивних и негативних аспеката
контакта између енглеског и српског језика, узимајући у обзир, пре свега, језичку
димензију утицаја, али истто тако и нелингвистичке чиниоце и чињенице. Ставови према
последицама контакта ca енглеским језиком који има статус глобалног варирају у
најширем распону, од оних који у први план истичу потребу људи за несметаном
комуникацијом, јачањем веза и сарадњом између нација, до оних који сматрају да
присуство енглеског језика представља озбиљну претњу по домаћи језик и културни
идентитет нације. Оно што представља позитиван утицај су примери у којима
присуство англицизама у српском језику доводи до богаћења вокабулара, усложњавање
односа синонимије, као и чињеница да откривање начина на који се повратна спрега
између језика, стварности и мишљења огледа у једном језику може да утиче на
сагледавање комплексних узајамних односа између сопственог језика и мишљења, па и на
проширивање сопствених когнитивних капацитета. Као негативни елементи утицаја
енглеског на српски наводе се примери неоправданих англицизмама који захваљујући
инерцијском карактеру теже да потпуно потисну домаћи израз, те претерано
коришћење англицизама код одређених групација или у одређеним сферама и лош
квалитет превода са енглеског на српски језик. Стога би било погрешно судити о
присуству енглеског у српском као нечему а приори лошем и тежити потпуној чистоти
српског језика. Уместо тога, требало би путем подизања квалитета образовања,
преводилачке и издавачке делатности, као и адекватног језичког планирања, штетне
последице лоше праксе у употреби тзв. „англосрпског“ свести на минимум.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1802029C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


  • Педагошки факултет, 76 300 Бијељина,
    Семберских ратара бб
  •  +387 55 415 400
  •  +387 55 250 233

 

За све додатне информације слободно нас контактирајте:

Untitled-2
ДР ВЛАДО СИМЕУНОВИЋ
Главни и одговорни уредник
+387 65 111 111