ЗАСТУПЉЕНОСТ СРПСКЕ НАРОДНЕ И УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОШКОЛСКИМ НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА И УЏБЕНИЦИМА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Биљана Павловић, Драгана Цицовић Сарајлић

Апстракт


У раду се разматра заступљеност српске традиционалне народне и
уметничке музике у основношколским наставним програмима и уџбеницима музичке
културе. Српска народна и уметничка музика је вредан садржај националног васпитања,
који доприноси упознавању и доживљавању српске културе, њеном усвајању, те развијању
осећаја националне припадности и идентитета ученика. Циљ је да се утврди у којој мери
је у наставним програмима и уџбеницима музичке културе заступљена српска
традиционална и уметничка музика. Резултати истраживања, изложени у овом раду,
указују да наведени музички садржаји нису у довољној мери заступљени и искоришћени у
наставним програмима и уџбеницима музичке културе, иако имају велики васпитни
смисао и значај. Неопходно је допунити наставне програме и уџбенике богатијим избором
садржаја српске традиционалне народне и уметничке музике што ће допринети њиховој
већој заступљености у наставном процесу, развијању интересовања ученика за српску
уметност и културу, њиховом детаљнијем упознавању, те сврсисходнијем националном
васпитању у основној школи. У раду су коришћене метода анализе садржаја и метода
анализе и синтезе.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1802049P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


  • Педагошки факултет, 76 300 Бијељина,
    Семберских ратара бб
  •  +387 55 415 400
  •  +387 55 250 233

 

За све додатне информације слободно нас контактирајте:

Untitled-2
ДР ВЛАДО СИМЕУНОВИЋ
Главни и одговорни уредник
+387 65 111 111