ПРИМЕНА НАРОДНИХ ИГАРА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСИТАЊА И НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Вуко Лакушић, Ивана Симијоновић, Невенка Зрнзевић

Апстракт


Народне игре са Косова и Метохије су веома значајни садржаји у
остваривању циљева и задатака у настави физичког васпитања и настави природе и
друштва. Постојање свести о значају примене ових садржаја у остваривању циљева и
задатака у настави је вишеструко значајна, како у смислу очувања народне традиције
свога народа, тако и у смислу поштовања традиције других народа.
Истраживање је спроведено са циљем да се утврде ставови студената
Учитељског факултета у Призрену–Лепосавићу (Република Србија) о доприносу
народиних игара са Косова и Метохије у остваривању циљева и задатака у настави
физичког васпитања и настави природе и друшта у зависности од успеха у току студија
и домицила. На основу добијених резултата, констатује се да је свест студената о
њиховом доприносу веома висока, и да не постоји значајна разлика у ставовима у
зависности од њиховог домицила и просечне оцене у току студија.
Истраживање је спроведено са студентима треће године у другој половини 2016.
године, на узорку од 91 студента. Подаци прикупљени Скалером - НИКМ-ОЦЗМНФВУ, α
= 0,901, обрађени су анализом варијансе и Ман-Витнијевим У тестом.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/NSK1802076L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


  • Педагошки факултет, 76 300 Бијељина,
    Семберских ратара бб
  •  +387 55 415 400
  •  +387 55 250 233

 

За све додатне информације слободно нас контактирајте:

Untitled-2
ДР ВЛАДО СИМЕУНОВИЋ
Главни и одговорни уредник
+387 65 111 111