Verodostojnost prihoda i neto novčanih priliva kompanija u Republici Srbiji

Marko Milojević, Ivica Terzić, Dušan Miletić

Апстракт


U savremenim uslovima poslovanja kada se putem informacionih tehnologija podaci mogu na raznovrsne načine sortirati i obraditi javlja se mogućnost za prikazivanje iskrivljenih podataka o stvarnom poslovanju jedne kompanije. Manipulacija od strane menadžmenta sa finansijskim izveštajima je tema koja je uvek privlačila pažnju naučnih krugova. Svrha sprovedenog istraživanja je bio da ukaže na postojanje opravdane sumnje da kompanije u Republici Srbiji na neispravan način prikazuju svoje prihode i prilive novca iz poslovne aktivnosti u finansijskim izveštajima. Uzorak se sastojao od prikupljenih finansijskih izveštaja za 4031 kompaniju za period od 3. godine. Istraživanje je pokazalo da postoji mnogo veća sumnja u ispravnost prikazivanja priliva novca iz poslovnih aktivnosti nego u prikazivanju poslovnih prihoda. Iz ovog razloga zaključeno je da prilikom sastavljanja izveštaja o tokovima gotovine puno računovođa se ne pridržava pisanih zakonskih odredbi ili ne poseduje adekvatno znanje kako bi na ispravan način prikazali poslovanje kompanije.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501064M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071