Modelovanje rizika na Banjalučkoj berzi

Ivica Terzić, Zoran Jeremić, Marko Milojević

Апстракт


Globalna finansijska kriza je pokazala da mnoge metrike rizika nisu uspele da predvide krahove finansijskih tržišta širom sveta. Posledice krize su se poput domino efekta prenele i na manje razvijena tržišta, učinivši ih praktično nelikvidnim. Cilj ovog rada je da testiramo metrike rizika zasnovane na VaR pristupu na manje likvidnim tržištima na primeru Banjalučke berze. Testirana je aplikativnost nekoliko najčešće korišćenih VaR modela i njihova verifikacija. Glavni nalazi istraživanja pokazuju da model VaR-a zasnovan na pristupima istorijskoe simulacije i Risk Metrics metodologije daje zadovoljavajuću procenu izloženosti tržišnom riziku kada je u pitanju investiranje na tržištu kapitala Republike Srpske.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501079T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071