Unreal Engine platforma za razvoj edukativnih video igara

Nikola Savanović, Marko Šarac, Dušan Stamenković, Saša Adamović

Апстракт


U ovom istraživačkom radu bavimo se temom koja je vezana za razvijanje igara u okruženju Unreal Engine 4 platforme. Platforma obezbeđuje više dodatnih alata za razvoj video igara sa fleksibilnim interfejsima pogodnim za primenu u edukativnim svrhama na svim nivoima obrazovanja. Rad sadrži uvod u radno okruženje, testirane i preporučene alate koji su podobni za razvoj video igara sa svim kolaborativnim elementima zahtevanim u savremenim pristupima učenja. Na ovaj način, ukazali smo na platformu koja je podrška budućim trendovima učenja za primenu u tradicionalnim rutinama, metodologiji i predmetnim silabusima.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1501118S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071