Tehnike kontrole indirektnim metodama

Slavko Lošić, Borjanka Đerić

Апстракт


Obavljajući svoje poslovne aktivnosti kompanije
ispunjavaju i svoju društvenu odgovornost, odnosno ispunjavaju dva
osnovna zahtjeva: ekonomski (ostvarivanje profita) i pravni (poštovanje
pravnog nacionalnog poretka zemlje u kojoj posluju). Uspješne
kompanije doprinose ukupnom razvoju zemlje kroz zapošljavanje
stanovništva, plaćanje poreza državi, proizvodnju proizvoda i usluga za
zadovoljavanje pojedinačnih, opštih i zajedničkih potreba, razvoj drugih
privrednih društava itd. Iz navedenih razloga država (vlada) je izuzetno
zainteresovana za praćenje poslovnih aktivnosti kompanija i
uspostavljanje adekvatnih kontrolnih mehanizama. Kontrole mogu biti;
direktne i indirektne.
Direktne metode podrazumijevaju verifikaciju stavki prihoda i
rashoda koje utiču na poreske obaveze poreskog obveznika, a
primjenjuju se kod poreskih obveznika koji imaju relevantne poslovne
knjige i adekvatne interne kontrole.
Indirektne metode podrazumijevaju obezbjeđenje neoborivih
dokaza o ostvarenim prihodima i rashodima kompanije. Njihovim
poređenjem (provjeravanjem) sa prikazanim u poreskoj prijavi, utvrđuje
se dali su prikazana sva sredstva koja prate nastale finansijske
aktivnosti. Predmet ovog rada će biti upravo indirektne metode i
njihova upotreba u kontroli poreskih obveznika.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1708015L

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071