Standardizacija rada lokalnih zajednica u funkciji Povećanja efikasnosti upravljanja

Tatjana Vujić

Апстракт


Efektivnost i efikasnost rada uz držanje načela dobre uprave, smatraju
se prioritetnim zadacima jedinica lokalne samouprave. Osim toga,
lokalna uprava ima značajnu ulogu u provođenju različitih državnih i
entitetskih politika, dok sa druge strane građani, privredni i drugi
subjekti očekuju od zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave visok
kvalitet pružanja usluga i profesionalizam. Da bi se ta očekivanja
ispunila, neophodna je orijentacija i fokusiranje na kvalitet u svim
aspektima pružanja usluga. Rad obrađuje koristi uvođenja sistema
kvaliteta u organe lokalne samouprave, što omogućava obezbjeđenje
minimuma uslova za povećanje efikasnosti u svim ključnim procesima i
uslugama.
BFC SEE (Business Friendly Certification South East Europe – BFC
SEE) pečat kvaliteta u kratkom roku postao je široko priznat pokazatelj
efikasne lokalne administracije i povoljne investicione klime u
jugoistočnoj Evropi. Riječ je o sertifikaciji gradova i opština sa
povoljnim poslovnim okruženjem, programu koji obezbjeđuje stabilno i
unaprijed poznato poslovno okruženje, pružajući garanciju
investitorima da će sve sertifikovane jedinice lokalne samouprave
pružiti privrednicima isti nivo usluga.
Rad se fokusira na određivanje opravdanosti primjene standarda u
jedinicama lokalne samouprave (sistema upravljanja kvalitetom prema
zahtjevima standarda ISO 9001 i BFC standarda) u cilju poboljšanja
organizacionog nivoa i kvaliteta pružanja usluga u granicama zakona, a
u cilju zadovoljenja potreba korisnika.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801052V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071