Upravljanje održivim razvojem turizma na nivou lokalnih zajednica

Tatjana Vujić, Danica Petrović

Апстракт


Turizam se poslednjih decenija pokazao kao svjetska privredna grana
koja zauzima vodeće mjesto u odnosu na ostale grane privrede. Za
mnoge zemlje i regije, turizam predstavlja osnovni instrument za
postizanje željenog nivoa regionalnog razvoja, prvenstveno zbog
mogućnosti da stimuliše nove ekonomske aktivnosti. Istovremeno,
omogućava ubrzanje lokalnog razvoja i porast zaposlenosti u
nerazvijenim područjima i turistički atraktivnim destinacijama.
Turizam kao najveća svjetska privredna grana u pogledu efekata u
ekonomskom i društvenom razvoju, kao i brojnosti učesnika, upravo
zahtijeva planiranje, razvoj i upravljanje na održiv način, kako ne bi
uništio prirodnu sredinu i društvo od kojih zavisi. Intenzivan razvoj
turizma koji nije zasnovan na konceptu održivog razvoja uništava sam
sebe, jer postaje manje atraktivan za turiste, ali i opasnost za domicilno
stanovništvo na određenim destinacijama. Istovremeno, naglasak je na
što većem uključivanju lokalnih zajednica koje moraju shvatiti da u
turizmu ekonomsku korist donosi ekološka odgovornost. Stoga je
neophodno donošenje strategije lokalnog razvoja, prije svega u
nedovoljno razvijenim destinacijama.
U radu se razmatra uloga i značaj upravljanja održivim razvojem u
oblasti turizma, kao šansa za destinacije lokalnog nivoa koje imaju
komparativne prednosti i priliku da se izdvoje kao perspektivna
turistička destinacija.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801057V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071