Mobilna aplikacija Hello Talk kao mogućnost učenja stranih jezika i povezivanja među kulturama

Neda Maenza, Tijana Gajić

Апстракт


U ovom radu naglašeni su savremeni trendovi, koji su se
nedavno pojavili u procesu učenja stranih jezika, koji pospešuju
komunikativne sposobnosti, kao i poboljšanje svih jezičkih veština na
kreativan i inovativan način.U tom smeru, modalitet uzajamnog
učenja počeo se značajno širiti. To podrazumeva dva interaktivna lica
koja su na saradljiv način voljna da jedno drugo nauče svoj maternji
jezik. U radu su prikazane mogućnosti učenja stranog jezika pomoću
mobilne aplikacije Hello Talk, aplikacije zasnovane na konverzaciji
koja osim što omogućava učenje jezika, uvodi i u kulturu tog naroda,
na interesantan i zabavan način. Ukazalo se na tandemsko učenje
jezika, povezivanje i komuniciranje sa izvornim govornicima iz celog
sveta, na svim nivoima poznavanja jezika. U radu je predstavljeno
istraživanje sprovedeno sa ciljem ispitivanja mišljenja studenata o
korišćenju ovog alata za učenje stranih jezika. Rad takođe prikazuje i
opis metodologije istraživanja i način obrade podataka.Nakon
sumiranja rezultata, nude se preporuke, kako za dalja istraživanja,
tako i za korišćenje inovativnih tehnologija, ne samo kao pomoćni
materijali, već i kao osnovni alati za učenje izgovora i bogaćenje
vokabulara, kao i svakodnevne upotrebe željenog jezika. Ova
aplikacija se preporučuje svim zainteresovanim za učenje stranog
jezika na nematernjem jeziku u novom socio-kulturnom okruženju.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801077M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071