Pravni aspekti i ekonomski efekti digitalnog potpisa u E-upravi

Žaklina Spalević, Kosana Vićentijević, Igor Pelliciari

Апстракт


Primena digitalnog potpisa je rezultat, primene
informaciono komunikacione tehnologije (ICT) u savremenom
poslovanju. Široka lepeza informatičkih i finansijskih inovacija
intenzivira konkurenciju, utiče na unapređenje poslovnih procesa u
privrednom okruženju, u poslovanju između privrednih subjekata i
njima povezanih finansijskih institucija.
Predmet istraživanja u radu je analiza karakteristika, faktora razvoja i
ekonomskih efekata digitalnog potpisa u e-Upravi, sa ciljem da
ukažemo na moguće ekonomske posledice i neophodnost inoviranja i
upotpunjavanja zakonske regulative u ovoj oblasti. U radu smo pošli
od hipoteze da je digitalni potpis u e-Upravi, kao vid tržišnog
komuniciranja, neophodan, da pozitivno utiče na brzinu i efikasnost
poslovanja i da uspešnost zavisi od efikasne zaštite finansijske
privatnosti korisnika.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZRSNG1801125S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


E-mail: naucni.skup@sinergija.edu.ba
www.sinergija.edu.ba
Tel. +387 55-217-100, +387 055-217-101
Faks +387 55-219-071