SOME NUMERICAL ASPECTS OF A LINEAR STATIC ISOGEOMETRIC ANALYSIS OF AN ARBITRARILY CURVED PLANE BERNOULLI-EULER BEAM

Aleksandar Borković

Апстракт


Linear static analysis of arbitrarily curved beams is considered. Metric of a Bernoulli-
Euler beam is rigorously defined and the weak form of the corresponding boundary-value
problem is solved using isogeometric approach. Driving force behind present research is
detail numerical analysis of recently developed model of an arbitrarily curved beam. This
is obtained via in-depth analysis of convergence properties, as well as by comparison with
other numerical models. Excellent agreement of results is obtained and improved accuracy
of the model with the highest continuity is proved to be valid for most cases.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/STP1813110B

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


НАУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ ЗБОРНИК РАДОВА


Програмом скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма, и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размјенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.


доц. др Мирослав Малиновић
Катедра за историју и теорију архитектуре и заштиту градитељског насљеђа
Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски
факултет

http://stepgrad.aggf.unibl.org