Контакт часописа

Главни контакт

Goran Popović
Економски факултет Универзитета у Бањој Луци
Е-пошта: acta@ef.unibl.org

Помоћни контакт

Bojan Kresojević
Е-пошта: acta@ef.unibl.org