Часопис уређују

Уредници

  1. Горан Талијан, ЈУ НУБРС, Босна и Херцеговина
  2. Милан Дамјановић, Економски факултет Бања Лука, Босна и Херцеговина