ПРЕДВИЂАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Слободан Станаревић

Апстракт


Приказана је могућност вредновања и предвиђања консултантских услуга у грађевинској индустрији. Предложен је модел који се заснива на свеобухватној анализи великог броја утицаја на грађевинску производњу, промјенљивих у простору и времену. У раду су приказани резултати спроведених лицитација (надметања) током једне године. Примијењена је метода дескриптивне статистике и метода претраживања података, са форсирањeм варијабли и без форсирања варијабли. Оваква процедура се може спровести и за остале године у току неког посматраног периода. Oмогућена je предикција, односно yтвpђeнe могућности доношења правовремених одлука у неизвјесним условима пословања.


Кључне ријечи


консултантске услуге, грађевинска индустрија, вредновање, предикција, дескриптивна статистика, претраживање података

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1604012S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.