Archives

 • АГГ+
  No. 8 (2020)

 • АГГ+
  No. 7 (2019)

  АГГ+ је категорисани научни часопис који се бави темама из области архитектуре, урбанизма, грађевинарства, геодезије и других сродних научних области садржајно повезаних са примарним областима. АГГ+ објављује само необјављене чланке, који истовремено и у истом облику не могу бити понуђени другом издавачу. Предност се даје научним чланцима који подлијежу рецензији и категоризацији (оригинални научни чланак, прегледни научни чланак, кратко или претходно саопштење), али се могу објављивати и стручни чланци који, такође, подлијежу рецензији. АГГ+ објављује и тематска издања: ванредни, допунски и специјални бројеви часописа који се не сматрају интегралним дијелом волумена научног часописа. У додатним прилозима могу се публиковати научне критике и полемике, интервјуи, библиографски прилози, рецензије и прикази (књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног догађаја, изложбе), вијести и актуелности из струке, хроника Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета те сажеци одбрањених докторских дисертација и магистарских/мастер теза.
 • АГГ+
  No. 6 (2018)

  АГГ+ је међународни часопис који се бави темама из области архитектуре, грађевинарства, геодезије и других сродних научних области у циљу њиховог унапређења.

 • АГГ+
  No. 4 (2016)

 • АГГ+
  No. 3 (2015)

 • АГГ+
  No. 2 (2014)

 • АГГ+
  No. 1 (2013)