ПОРЕЂЕЊЕ РАНГОВА АЛТЕРНАТИВА У ПРОЦЕСУ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА

Драган Памучар

Апстракт


У раду је описано вредновање и рангирање варијанти организационе структуре управних органа логистике у Војсци Србије. Вредновање је извршено применом метода вишекритеријумске оптимизације TOPSIS, PROMETHEE 2, Fuzzy AHP и FLD metode. Предложене су четири варијанте организационе структуре и избор оптималне варијанте извршен је у односу на осам критеријума. Међутим, различите вишекритерјумске методе дају различите резултате рангирања. Одступања међу ранговима анализирана су применом корелационе анализе.

Кључне ријечи


вишекритеријумско одлучивање, одлучивање, корелација рангова.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1705016P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.