Детаљи о аутору

Medić, Duško, Sudija Ustavnog suda Republike Srpske, redovni profesor Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka, Босна и Херцеговина