Детаљи о аутору

Gajić, Goran, Docent, Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, BiH i savjetnik ministra finansija Republike Srpske, Босна и Херцеговина