Детаљи о аутору

Ikanović, Veljko, Docent, Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, BiH i sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, Босна и Херцеговина