KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA PREHRAMBENE INDUSTRIJE U REPUBLICI SRBIJI

S. Urošević, G. Kokeza

Апстракт


Korporativna društvena odgovornost predstavlja aktivnosti  kojima preduzeće ispunjava etičke obaveze prema svim interesnim grupama. Istraživanja pokazuju da investiranje u tehnologije za očuvanje životne sredine i poslovanje u skladu sa ekološkim zahtevima može doprineti povećanju konkurentnosti kompanije na tržištu. Budući da mnoge kompanije prilikom proizvodnje prouzrokuju određene negativne posledice po životnu sredinu kao i po društvenu zajednicu, jačaju pritisci i zahtevi  socijalne sredine da se ekonomski subjekti odgovorno ponašaju. To se  posebno odnosi na  oblast  zaštite životne sredine, zatim na ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, kao i na ispunjenost zahteva i odgovornost  po pitanju zaštite prava potrošača,  javnosti rada i kontrole rada kompanija od strane javnog mnjenja. Korporativna društvena odgovornost podrazumeva odgovoran odnos kompanija prema društvu, pri čemu se taj odnos zasniva na poštovanju ukupnosti društvenih, etičkih, ekoloških i ekonomskih vrednosti značajnih za proces odlučivanja. Posebnu društvenu odgovornost da sačuvaju životnu sredinu u kojoj proizvode, da potrošačima pruže bezbednu i zdravu hranu kao i da široj društvenoj zajednici određenim akcijama podignu kvalitet života, imaju kompanije prehrambene industrije. U tom smislu, u radu će se analizirati značaj i neophodnost društveno odgovornog poslovanja kompanija prehrambene industrije. U zemljama razvijene tržišne ekonomije, društvena odgovornost postaje veoma bitan faktor prilikom odlučivanja i opdredeljivanja potrošača za kupovinu određenog proizvoda, što doprinosi povećanju konkurentnosti društveno odgovornih preduzeća.  Uspešno uključivanje zemalja u tranziciji poput Srbije, kao i njihovih privrednih subjekata, u međunarodne ekonomske tokove podrazumeva prihvatanje svih zahteva globalnog tržišta, od kojih je društvena korporativna odgovornost jedan od najbitnijih.


Пуни текст:

PDF

Референце


Ključne reči: korporatina društvena odgovornost, prehramena industrija, kvalitet, zaštita životne sredine.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GHTE1207049U

Рефбекови

 • Тренутно не постоје рефбекови.


U časopisu se objavljuju radovi naučnog i stručnog karaktera iz više užih naučnih oblasti:

 • Opšta i primijenjena hemija
 • Procesno inženjerstvo
 • Hemijske tehnologije
 • Prehrambene tehnologije
 • Kontrola kvaliteta i bezbjednost hrane
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Grafičko inženjerstvo i
 • Ekološko inženjerstvo.

U časopisu su objavljivali i objavljuju istaknuti naučni radnici iz naše zemlje i okruženja, ali i šire. Radovi se objavljuju na jeziku autora (ukoliko je autor iz okruženja) i na engleskom jeziku. Novi uređivački odbor, koji je izabran u 2011. godini, nastoji unaprijediti kvalitet časopisa u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija u RS u čemu je u velikoj mjeri i uspio. U skladu s tim, Uredništvo između ostalih, strogo slijedi sljedeće kriterijume tokom publikovanja časopisa:

 • Dvosmjerna anonimna recenzija, koju vrše istaknuti profesori iz pripadajuće naučne oblasti;
 • Kriterijum standarda korektnog citiranja;
 • Redovnost izlaska (jednom godisnje);
 • Prostorna zastupljenost;
 • Analitička obrada radova;
 • Tiraž od 200 primjeraka po izdanju;
 • Pored štampanog postoji i elektronsko izdanje sa e-ISSN brojem.

Časopis je registrovan u EBSCO citatnoj bazi podataka.