PUTEVI I NASELJENA MESTA ZAPADNOG BALKANA NA POJTINGEROVOJ TABLI - ITINERARU

Mirko Grčić

Апстракт


Sa rimskim osvajanjima i širenjem geografskog horizonta istovremeno i uporedo je išlo i građenje drumova
po prostranom Rimskom carstvu, kojima su bile obuhvaćene bliže i dalje rimske provincije u zemljama sva tri kontinenta
Starog sveta oko Sredozemlja. U ovom radu analizirana je sadržina znamenite Pojtingerove karte, za koju se pretpostavlja
da je kopija originala iz druge polovine IV veka nove ere, koja se odnosi na zapadni deo Balkanskog poluostrva.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2117017G

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.