GOALS, TASKS, AND PROBLEMS OF CORPORATIVE GEOGRAPHY

Nikolai Aleksandrovich Sluka

Апстракт


Transnationalization of global commerce and the creation of a powerful TNC network are the phenomena typical of globalization and they call for an interdisciplinary approach. On the other hand, it is a geographical process that demands the design of a new scientific-research and study approaches within social geography, i.e. the creation of corporative geography. The paper advocates the current trends, novelties, and origins of the science on corporations; it represents the methodological background and potential development path in the realization of a self-standing sphere of the scientific knowledge. In addition, it outlines the features of nomenclature and terminology, principles, methods, and approaches in corporative geography, the recent and potential tasks, as well as the existing issues.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER1915015A

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.