УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА НА ПРОИЗВОДЊУ КУКУРУЗА У СЛОВАЧКОЈ И ЊЕНA ПРОЈЕКЦИЈА ДО 2100. ГОДИНЕ

Матеј Жилински, Слободан Гњато, Бернард Шишка

Апстракт


У раду се тематизује моделовање приноса култура и временских услова под утицајем климатских
промјена. Aнализира се однос између агроекосистема и климе са фокусом на производњу зрна кукуруза (Zea
mays L.). Помоћу модела Daisy симулирани су ефекти климатских промјена, према IPCC SRES A1B сценарију, на
потенцијал приноса кукуруза у најпродуктивнијим пољопривредним регионима Словачке − Нитри и Милхостову.
Пројекције приноса базиране су на GCM ARPEGE подацима добијеним за периоде 2021−20150. и 2071−2100.
године. Резултати симулација потом су упоређени са производњом по хектару у периоду 1961−1990. године.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2218035Z

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.