АНАЛИЗА ПРОМЈЕНА ЕКСТРЕМНИХ КЛИМАТСКИХ ИНДЕКСА У МОСТАРУ

Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић

Апстракт


Рад анализира промјене екстремних климатских индекса у Мостару (Босна и Херцеговина) у периоду
1961−2015. године. Функције густине вјероватноће за 30 индекса екстремних температура и падавина израчунате
су за два потпериода: 1961−1990. и 1991−2015. године. Резултати показују да је већина топлих температурних
индекса забиљежила значајно помјерање дистрибуције према вишим вриједностима индекса у другом периоду.
Мање изражено помјерање према нижим вриједностима индекса утврђено је за хладне температурне индексе.
Међутим, оба обрасца промјена указују да је на истраживаном подручју од 1990-их присутан изражен тренд
загријавања. Анализе су показале да су најизраженије промјене забиљежене у сезони љето. Дистрибуција
индекса екстремних падавина није показала једноставан образац помјерења у расподјели између два наведена
периода. Промјене вриједности параметара дистрибуције Генерализованих екстремних вриједности (локацијског
параметра, параметра дисперзије и параметра облика) сугеришу да су у посматраном периоду интензитет и
варијабилност температура и падавина повећани.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/HER2218079P

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Часопис има аналитички обрађене чланке (DOI и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог. Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој објављује све бројеве часописа.

Сваки рад у часпоису има УДК број, DOI број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и њиховим афилијацијама.