Архива издања

2019

Слика насловнице броја

Свеска 17, Бр. 1 (2019): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON

2018

Слика насловнице броја

Свеска 16, Бр. 2 (2018): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications
(Banja Luka) - APEIRON
Слика насловнице броја

Свеска 15, Бр. 1 (2018): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications
(Banja Luka) - APEIRON

2017

Слика насловнице броја

Свеска 14, Бр. 2 (2017): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON
Слика насловнице броја

Свеска 13, Бр. 1 (2017): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications
(Banja Luka) - APEIRON

2016

Слика насловнице броја

Свеска 12, Бр. 2 (2016): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON
Слика насловнице броја

Свеска 11, Бр. 1 (2016): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications
(Banja Luka) - APEIRON

2015

Слика насловнице броја

Свеска 10, Бр. 2 (2015): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON
Слика насловнице броја

Свеска 9, Бр. 1 (2015): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON

2014

Слика насловнице броја

Свеска 8, Бр. 2 (2014): JITA - Apeiron

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON
Слика насловнице броја

Свеска 7, Бр. 1 (2014): JITA - APEIRON

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON

2013

Слика насловнице броја

Свеска 6, Бр. 2 (2013): JITA - APEIRON

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON
Слика насловнице броја

Свеска 5, Бр. 1 (2013): JITA - APEIRON

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON

2012

Слика насловнице броја

Свеска 4, Бр. 2 (2012): JITA - APEIRON

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON
Слика насловнице броја

Свеска 3, Бр. 1 (2012): JITA - APEIRON

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON

2011

Слика насловнице броја

Свеска 2, Бр. 2 (2011): JITA - APEIRON

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON
Слика насловнице броја

Свеска 1, Бр. 1 (2011): JITA - APEIRON

Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON

1 - 17 од 17 ставке/и