Контакт часописа

Адреса


Главни контакт

Немања Шаренац
Е-пошта: nemanja.sarenac@gmail.com

Помоћни контакт

Горан Талијан
Е-пошта: doi@nub.rs