SPORAZUMI O DISTRIBUCIJI ROBE I NJIHOVO DEJSTVO NA KONKURENCIJU

Authors

  • Ilija ZINDOVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN1901007Z

Abstract

U radu se analizira uticaj sporazuma o distribuciji robe na konkurenciju. Pored teorijskog razmatranja analiziraju se pozitivna uporedno – pravna rješenja kao i sudska praksa i praksa upravnih organa iz ovog domena. Funkcionalnost ovih sporazuma uticala je na njihovu sve masovniju primjenu u praksi. Ipak, može se zaključiti da ovakvi sporazumi stvaraju i pozitivne i negativne efekte. Pozitivni efekti se ogledaju u tome što potrošači dobijaju kvalitetnije i dodatne usluge. To pospješuje konkurenciju između proizvođača različitih proizivoda, ali iste namjene. Negativnost ovih sporazuma ogleda se u umanjivanju konkurencije između prodavaca istog proizvoda. To ukazuje da je status ovih sporazuma osjetljiv. Stoga se u pravnim sistemima regulisanje ovih sporazuma vrši u skladu sa posljedicama koje oni mogu proizvesti na tržištu.

Published

2019-05-15