VEBEROVA TEORIJA VLASTI

Authors

  • Samra DEČKOVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN1901041D

Abstract

Maks Veber jedan je od najvećih naučnika na polju društvenih nau-ka, a naročito sociologije. Njegov uticaj na sociologiju je dalekosežan, posebno u proučavanju društvene stratifikacije, političke, urbane i ruralne sociologije, te sociologije kulture. Smatra se i osnivačem strukturalne sociologije, zbog interesa za stratifikaciju i institucije, te sociologije djelovanja. Razumijevanju racionaliza-cije i sekularizacije u modernom zapadnom društvu Veber je značajno doprinio i time doveo do razvoja kritičke teorije, naročito u radu kasnijih mislilaca. Njegova analiza birokratije je i danas ključna za proučavanje organizacija, zbog čega se smatra utemeljivačem Teorije birokratske organizacije, koja predstavlja preteču savremenih teorija društvene organizacije. Autor u radu analizira život i djelo Maksa Vebera, a obzirom da je organizaciju proučavao sa stanovišta vlasti, moći, funkcionisanja i racionalnosti, posebnu pažnju posvećuje njegovoj teoriji vlasti.

Published

2019-05-15