SANKCIONISANJE GOVORA MRŽNJE NA INTERNETU PREMA NACIONALNOJ REGULATIVI REPUBLIKE SRBIJE

Authors

  • Aleksandar IVANOVIĆ
  • Dragana RANĐELOVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.7251/APDN1901053I

Abstract

Govor mržnje kao usmeni ili pisani govor koji se svodi na javno izazivanje mržnje prema određenoj grupi (ili pojedinoj osobi) zbog nekog njenog ličnog svojstva u svrhu stvaranja neprijateljstva, diskriminacije i nasilja pred-stavlja opasnost po društvo u cjelini. Govor mržnje se danas preselio na internet, koji omogućava stvaranje globalnog foruma za zagovaranje netolerancije i nejednakosti, jer je efekat takvog delovanja vidljiviji, a šanse za otkrivanje i kažnjavanje onih koji ga pokreću su manje. Nepoznavanje propisa, njihova neprimjena, nizak nivo medijske pismenosti i kulture, nepostojanje opštepri-hvaćene definicije govora mržnje, doprinijeli su da internet postane mjesto gdje svako može reći šta god želi, bez osjećaja lične odgovornosti.
U ovom radu autori nastoje da na sveobuhvatan i koncizan način prikažu nacionalne propise koji sankcionišu govor mržnje na internetu. Iako ne postoji jedinstvena definicija govora mržnje, autori će da ukažu na njene suštinske ele-mente, manifestaciju, način ispoljavanja. Takođe, ukazaće na nužnost i načine prevencije, kao i mehanizme kojima se ostvaruje zaštita.

Published

2019-05-15